KREDIIDITAOTLUS

TAOTLEJA ANDMED (täidab Taotleja)

volitatud isiku puhul tuleb taotlusele lisada volikiri.

TAOTLETAVA KREDIIDI ANDMED (täidab Taotleja)

Krediiditaotluse saamisel Jatiina OÜ:
  1. vaatab selle läbi 5 (viie) tööpäeva jooksul alates krediiditaotluse saamisest; 
  2. võib küsida Taotlejalt täiendavaid andmeid või tõendeid; 
  3. teatab krediidiotsusest Taotlejale, Taotleja poolt taotluses näidatud esindaja e-posti aadressil.